TOP 09 pro Jindřichův Hradec

 Tradice v té nejlepší podobě patří neoddělitelně k našemu městu. Jak kulturní, tak i školská, vlastenecká i lokálně patriotická. Město patřilo vždy k nejvýznamnějším v Království Českém, bylo duchovním i hospodářským a správním centrem širokého okolí.

 Odpovědnost ve svém chování k ostatním, odpovědnost k hospodaření a udržování společného majetku je druhým pilířem stability města. Jsme městem svobodných zdravě sebevědomých občanů. K odpovědnosti patří i veřejný pořádek a bezpečí v ulicích a zdravé životní prostředí.

 Prosperita jistě není tím hlavním cílem – tím je šťastný život spokojených obyvatel Hradce. Hospodářský rozvoj města, jeho občanů a firem je však nutným nástrojem k uskutečnění záměru, k němuž chceme všichni společně směřovat. Jde přece o to, aby naše město bylo skutečně TOP, aby bydlení v něm bylo dobrou adresou. 

Naše stránky chtějí dát příležitost nejen k představení vizí, záměrů a návrhů jindřichohradecké TOP 09 v místní politice, ale mají i působit jako zpětná vazba od široké veřejnosti.

Kandidátní listina pro komunální volby 2014 za jindřichohradeckou TOP 09: 

Poř Titul Jméno Příjmení Věk profese Kandidát
1 Mgr Vojtěch Duba 34 finanční poradce člen TOP 09
2 Ing. Martin Kukačka 33 manažer, IT specialista člen TOP 09
3   Petr Večeřa 49 konzultant člen TOP 09
4 MUDr. Jakub Jan Hájek 28 lékař člen TOP 09
5 Ing. Nela Svěráková 30 obchodní ředitelka člen TOP 09
6 Ing. Martin Tuček 50 daňový poradce, auditor BEZPP
7 Mgr. et MgA Zdeněk Kasper 55 drobný živnostník BEZPP
8 PaedDr. Drahomíra Blažková 53 ředitelka sdružení OKNA BEZPP
9 MUDr. Miroslav Vlasák 67 lékař člen TOP 09
10 JUDr. Jana Kučeravá 51 advokátka BEZPP
11 Ing. Pavel Vlnas 29 stavební manažer člen TOP 09
12   Vít Zeman 18 student a umělec BEZPP
13   Vladimír Skotnica 52 strojvedoucí člen TOP 09
14   Marie Dvořáková 54 administrativní pracovnice člen TOP 09
15 MUDr. Ladislav Rychtárik 34 lékař ARO Nemocnice J. Hradec BEZPP
16   Milan Jech 45 podnikatel BEZPP
17 Mgr. et Ing. Ondřej Šimek, Dis. 44 umělecký kovář, restaurátor BEZPP
18   Jana Myšíková 40 podnikatelka BEZPP
19 PhDr. Jan Fiala, PhD. 37 učitel na GVN BEZPP
20 MUDr. Petr Kopecký 63 lékař BEZPP
21 Ing. Martin Krajňak 39 finanční analytik BEZPP
22   Tomáš Krejčí 36 technik člen TOP 09
23 MgA. Květoslava Bartošová 39 učitelka na GVN BEZPP
24 Bc. Radek Houska 49 podnikatel BEZPP
25   Roman Křinecký 49 OSVČ BEZPP
26 RNDr. Jan Kachlík 77 geolog člen TOP 09
27   Jolana Břízová 18 studentka BEZPP

 

 

head
''Copyright © 2009-2014  TOP 09, TOP 09 Jindřichův Hradec, www.chcizmenithradec.cz  |  Všechna práva vyhrazena